บรรยาย AI ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม

การบรรยายในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Intermach 2020

วันที่: 25 กันยายน 2563
วลา: 13:30 – 15:00 น.
สถานที่: ห้อง Amber 1 ไบเทค บางนา

กำหนดการ

13:15 – 13:30

ลงทะเบียน

13:30 – 14:10

บรรยายในหัวข้อ AI ในโลกอนาคต
โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

14:10 – 15:00

บรรยพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม
โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และผศ.ดร. นริศ หนูหอม

ลงทะเบียน

คลิกที่นี่หรือ