ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
TAGS: Royal Thai Navyเทพชัย ทรัพย์นิธิ

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop