ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ
TAGS: ราชศักดิ์ สมยานนทนากุลสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7

งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop