ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา
TAGS: การศึกษาเทพชัย ทรัพย์นิธิ

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply