ปัญญาประดิษฐ์กับประเทศไทย
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply