การบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

หัวข้อ: AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

บรรยายโดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม

ณ Metalex 2018 (MR211, Bitec Bangna)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด (Update: 25/11/18)


หากท่านประสงค์จะเข้าฟัง กรุณาสำรองที่นั่งหน้าห้องสัมมนา มีจำนวน  15 ที่เท่านั้น