February 18, 2020

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อ่านต่อ (Read more)
February 14, 2020

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ บรรยาย AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่นคง

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ ร่วมบรรยายในหัว การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่งคง ให้กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

อ่านต่อ (Read more)
February 18, 2020

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อ่านต่อ (Read more)
February 14, 2020

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ บรรยาย AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่นคง

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ ร่วมบรรยายในหัว การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่งคง ให้กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

อ่านต่อ (Read more)