July 09, 2019

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN 2019

CEBIT ASEAN จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ ขนเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ จัดแสดง รองรับตลาดดิจิทัลโตกว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68 อิมแพ็ค จับมือ ดอชเช่อ…

อ่านต่อ (Read more)
July 02, 2019

AI และ Open Data

โดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562 ให้กับ หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อ่านต่อ (Read more)
July 09, 2019

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN 2019

CEBIT ASEAN จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ ขนเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ จัดแสดง รองรับตลาดดิจิทัลโตกว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68 อิมแพ็ค จับมือ ดอชเช่อ…

อ่านต่อ (Read more)
July 02, 2019

AI และ Open Data

โดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562 ให้กับ หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อ่านต่อ (Read more)