ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562 งาน AI & IoT Summit 2019 ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Suchathit Boonnag

04/26/2019

ปัญญาประดิษฐ์ กับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

Suchathit Boonnag

04/08/2019

AIAT Meeting 2019

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง MR 220 – 221 ไบเทคบางนา (ภายในงาน INTERMACH 2019) กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน เซ็นชื่อ 13:15 บรรยายพิเศษเรื่อง AI4K-12 สำหรับนักเรียนไทย โดย ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์ (SNRU) 13:45 เสวนา Next Generation with AI in Thai Context ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (TU) ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ (NECTEC) ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ (KMUTNB) ดร. นฤมล ชูเมือง […]

Suchathit Boonnag

04/05/2019

หลักสูตร Be a Big Data Hero with RapidMiner (ภาษาอังกฤษ)

สมาคมฯ ร่วมกับบริษัท Quandatics ประเทศมาเลเซีย จัดหลักสูตร Be a Big Data Hero with RapidMiner (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น) เป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องอบรม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เมืองทองธานี ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8:45 น. เป็นต้นไป Big Data is now red hot in every corner of the world. While the true potential of big data lies upon the ability of one to apply analytics, affordable […]

Suchathit Boonnag

04/01/2019