December 18, 2019

Slide + Sound: QOL based Planning of Urban Transport Planning Utilising ICT

Keynote: Yoshitsugu HayashiProfessor of Chubu University, Full Member of Club of Rome, Ex-President of The…

อ่านต่อ (Read more)
December 13, 2019

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU มทร.ล้านนา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง…

อ่านต่อ (Read more)
December 10, 2019

AI and Analytics Driven for Business

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ Western Digital Thailand (Bang Pa-in)

อ่านต่อ (Read more)
December 04, 2019

Panel Session: Private Sector Perspective on Opportunities & Challenges

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ Centara Grand at CentralWorld ภายในงาน Investing…

อ่านต่อ (Read more)
November 30, 2019

[รูปภาพด้านใน] นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว”

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว” ให้คณะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่, คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว…

อ่านต่อ (Read more)
November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 25, 2019

DGA เปิดตัวหนังสือ AI สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เปิดตัวหนังสือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ ความยาว 168 หน้า โดยระบุว่า ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2019

ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน METALEX AI Forum 2019 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

Empowering your business transformation with AI

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 Digital Globalization and Diversity…

อ่านต่อ (Read more)
November 18, 2019

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น “BangkokCityLibrary”

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ใช้ระบบมือถือ Andriod กับแอปพลิเคชัน “BangkokCityLibrary” ซึ่งเป็นแอปฯที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, การเดินทาง, ผังหอสมุด, บริการจากห้องสมุด และอื่นๆ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

AIAT On Press: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา การพัฒนาบุคลากรและการตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy ของภาคเหนือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ…

อ่านต่อ (Read more)
December 18, 2019

Slide + Sound: QOL based Planning of Urban Transport Planning Utilising ICT

Keynote: Yoshitsugu HayashiProfessor of Chubu University, Full Member of Club of Rome, Ex-President of The…

อ่านต่อ (Read more)
December 13, 2019

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU มทร.ล้านนา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ศ.ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง…

อ่านต่อ (Read more)
December 10, 2019

AI and Analytics Driven for Business

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ Western Digital Thailand (Bang Pa-in)

อ่านต่อ (Read more)
December 04, 2019

Panel Session: Private Sector Perspective on Opportunities & Challenges

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ Centara Grand at CentralWorld ภายในงาน Investing…

อ่านต่อ (Read more)
November 30, 2019

[รูปภาพด้านใน] นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว”

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว” ให้คณะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่, คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว…

อ่านต่อ (Read more)
November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 25, 2019

DGA เปิดตัวหนังสือ AI สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เปิดตัวหนังสือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ ความยาว 168 หน้า โดยระบุว่า ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2019

ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน METALEX AI Forum 2019 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

Empowering your business transformation with AI

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 Digital Globalization and Diversity…

อ่านต่อ (Read more)
November 18, 2019

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น “BangkokCityLibrary”

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ใช้ระบบมือถือ Andriod กับแอปพลิเคชัน “BangkokCityLibrary” ซึ่งเป็นแอปฯที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, การเดินทาง, ผังหอสมุด, บริการจากห้องสมุด และอื่นๆ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

AIAT On Press: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา การพัฒนาบุคลากรและการตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy ของภาคเหนือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ…

อ่านต่อ (Read more)