November 28, 2018

เข้าถึงหัวใจของปัญญาประดิษฐ์ และความน่าตื่นเต้นของ Deep Learning

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ BEM เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพื่มเติมที่ kobkrit.com

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

ประมวลภาพงาน IDT 2018

ประมวลภาพการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) คลิกที่นี่

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 23, 2018

การบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

หัวข้อ: AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม บรรยายโดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ณ Metalex 2018 (MR211, Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2018

หุ่นยนต์สนทนา (แชทบอท) ภาษาไทย สร้างยากแค่ไหน

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2018

ปัญญาประดิษฐ์: ความเช่ือมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2018

สู่โลกปัญญาประดิษฐ์ ทำอย่างไร ให้เหนือกว่า จะเป็น “ผู้คุม” หรือ “ผู้ถูกคุม”

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 16 อาคารซีพีออลอะคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 09, 2018

ประชาสัมพันธ์: METALEX AI Forum 2018

ปัญญาประดิษฐ์ : ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Artificial Intelligence : The Trust of Human Industry and Technology ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
November 28, 2018

เข้าถึงหัวใจของปัญญาประดิษฐ์ และความน่าตื่นเต้นของ Deep Learning

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ BEM เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ่านเพื่มเติมที่ kobkrit.com

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

ประมวลภาพงาน IDT 2018

ประมวลภาพการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) คลิกที่นี่

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 23, 2018

การบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

หัวข้อ: AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม บรรยายโดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ณ Metalex 2018 (MR211, Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2018

หุ่นยนต์สนทนา (แชทบอท) ภาษาไทย สร้างยากแค่ไหน

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2018

ปัญญาประดิษฐ์: ความเช่ือมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2018

สู่โลกปัญญาประดิษฐ์ ทำอย่างไร ให้เหนือกว่า จะเป็น “ผู้คุม” หรือ “ผู้ถูกคุม”

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 16 อาคารซีพีออลอะคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 09, 2018

ประชาสัมพันธ์: METALEX AI Forum 2018

ปัญญาประดิษฐ์ : ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Artificial Intelligence : The Trust of Human Industry and Technology ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)