October 21, 2018

Press Release: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมจัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

ลงทะเบียนการบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดบรรยายและให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมใน งาน METALEX 2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเวลาและสถานที่ วันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
October 18, 2018

ปัญญาประดิษฐ์กับประเทศไทย

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

AIAT On Press: AI กับการศึกษาจีน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 9 ตุลาคม 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

The Second Artificial Intelligence Forum

Digital Innovation Meets Business @ CEBIT ASEAN Thailand 2018 Date: October 20, 2018 ( Saturday)…

อ่านต่อ (Read more)
October 21, 2018

Press Release: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมจัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

ลงทะเบียนการบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดบรรยายและให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมใน งาน METALEX 2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเวลาและสถานที่ วันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
October 18, 2018

ปัญญาประดิษฐ์กับประเทศไทย

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

AIAT On Press: AI กับการศึกษาจีน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 9 ตุลาคม 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

The Second Artificial Intelligence Forum

Digital Innovation Meets Business @ CEBIT ASEAN Thailand 2018 Date: October 20, 2018 ( Saturday)…

อ่านต่อ (Read more)