“อาษาเฟรมเวิร์ค” คว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดบนเวที Investment Pitching จากงาน Thailand Tech Show 2019
TAGS: ARSA Framework

“อาษาเฟรมเวิร์ค” โดย ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดบนเวที Investment Pitching จากงาน Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สวทช.

คลิปรับรางวัลกับผอ.สวทช

ข่าวจาก: https://www.facebook.com/347914055725580/posts/721963404987308

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop