หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ต้องการรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครอาจารย์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 – 3 ท่าน เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ติดต่อคุณสุภัทรียา เบอร์ 0814979618