[ภาษาไทย] Introduction to Machine Learning by Dr.Arm NECTEC

Machine Learning สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  • Supervised Learning
  • Unsupervised Learning
  • Reinforcement Learning
  • Imitation Learning

ลิงค์คลิปวีดีโอที่เปิดตามลำดับดังนี้
https://www.youtube.com/watch?v=uG2UOasIx2I
https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44
https://www.youtube.com/watch?v=GNVHds_mvlg