ปี 2019 AI ทำอะไรแทนคนได้บ้าง
TAGS: Youtube AIAT

สิ่งที่มนุษย์สามารถคิดออกได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า = AI ทำได้

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop