ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น “BangkokCityLibrary”

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น
สำหรับผู้ใช้ระบบมือถือ Andriod
กับแอปพลิเคชัน “BangkokCityLibrary”
ซึ่งเป็นแอปฯที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เช่น ประวัติความเป็นมา,
การเดินทาง, ผังหอสมุด, บริการจากห้องสมุด
และอื่นๆ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก วิทยาลัยนวัตกรรม สาขานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจควิชา Service Management and Innovation Seminar ของผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้คิดค้น Arsa Framework ที่เป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้อีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรี! ในระบบ Andriod ผ่าน Google Play Store โดยเสิร์ชคำว่า “BangkokCityLibrary” (เขียนติดกัน) หรือเข้าไปที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=arsa.framework.BangkokCityLibrary

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขอแนะนำแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้ระบบมือถือ Andriod 📱กับแอปพลิเคชัน…

Posted by ARSA Framework on Sunday, November 17, 2019